Izvanbolnička potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2005.godini (Outpatient Drug Utilization in the City of Zagreb in 2005)

Autor(i)

  • Danijel Š timac Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
  • Josip čulig Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
  • Zvonimir Š ostar Gradsko poglavarstvo, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
  • Mila Bucalić Gradska ljekarna Zagreb
  • Nada Jambrek Gradska ljekarna Zagreb

Sažetak

Praćenje potrošnje lijekova predstavlja značajan javno zdravstveni pokazatelj, koji je u korelaciji sa ostalim pokazateljima, neophodan za dobivanje cjelovite slike zdravstvenog stanja   te mogućnosti planiranja zdravstvene zaštite.   U 2005. godini, potrošnja lijekova u svijetu je porasla za 7-8%, a predviđanja za 2006. su da će taj porast biti za daljnjih 6-7% (1). Troškovi za lijekove sve više opterećuju ionako nedostatna sredstva za zdravstvenu zaštitu, što naročito dolazi do izražaja u manje razvijenim državama Europe. Na   rast troškova za lijekove utječe sve veći udio novijih lijekova, koji su u pravilu skuplji (2). Drugi važan čimbenik koji utječe na rast troškova za lijekove je činjenica da se životni vijek produljio te da je udio kroničnih bolesti sve dominaniji u troškovima farmakoterapije i liječenja općenito. Smatra se da troškovi liječenja kroničnih bolesti čine oko 78% svih troškova zdravstvene skrbi (3,4). Stoga treba težiti idealnoj, racionalnoj uporabi lijekova, kao najboljoj zaštiti od nekontroliranog rasta troškova za lijekove. Racionalna farmakoterapija podrazumijeva pravi lijek u pravoj dozi, za pravog pacijenta, tijekom potrebnog razdoblja i uz najniži trošak za pojedinca i zajednicu (2,5). Prvi korak za uspostavu racionalnog pristupa potrošnji lijekova je uspostava standardnih metoda praćenja potrošnje lijekova kao temelj za poduzimanje interventnih mjera i njihovu evaluaciju (6,7). Da bi podaci o potrošnji lijekova bili standardizirani i usporedivi sa drugim sredinama, potrošnju treba pratiti primjenjujući Anatomsko-terapijsko-kemijsku (ATK) klasifikaciju i definirane dnevne doze (DDD), ATK/DDD metodologiju, Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) (8-10). Republika Hrvatska je prepoznala potrebu donošenja sustavnih mjera na području potrošnje lijekova te je u 2005. godini donešen Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova (11), kojim se potrošnja lijekova prati i prikazuje primjenom   ATK/DDD metodologije.

Author Biographies

Danijel Š timac, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Danijel Š timacZavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Josip čulig, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Josip čuligZavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Zvonimir Š ostar, Gradsko poglavarstvo, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

Zvonimir Š ostarGradsko poglavarstvo, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje

Mila Bucalić, Gradska ljekarna Zagreb

Mila BucalićGradska ljekarna Zagreb

Nada Jambrek, Gradska ljekarna Zagreb

Nada JambrekGradska ljekarna Zagreb

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi