Potencijalno izgubljene godine života zbog prerane smrtnosti po fokusiranim uzrocima smrti (Hrvatska, 2000. - 2004.g.) (The Potential Loss in Life Years due to Premature Mortality According to Focused Causes of Death /Croatia, 2000-2004/)

Autor(i)

  • Spomenka Tomek-Roksandić Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Mirjana Lipovšćak Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Goran Perko Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Josip čulig Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Mate Ljubičić Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Marija Strnad Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Željko Baklaić Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Sažetak

Najnovija javnozdravstvena europska istraživanja osnovana su na praćenju i proučavanju odnosa negativnog prirodnog kretanja pučanstva u odnosu na najučestalije uzroke smrtnosti u cilju primjene javnozdravstvenih programa preveniranja potencijalno izgubljenih godina života zbog prerane smrtnosti. Vitalno statističkim istraživanjem o umrlima dolazi se do podataka o ukupnom broju umrlih osoba. Ovo je osnovna, ali negativna komponenta prirodnog kretanja stanovništva, koja, kao biološki kontinuirani proces utječe na smanjenje broja stanovnika. Na razinu mortaliteta, odnosno smrtnosti svake populacije uz biološke, utječu i socio-ekonomski čimbenici, uključujući i zdravstveni standard.Cilj je svake države da kroz stanje mortaliteta vezano uz pojedine uzroke smrti ocjenjuje stanje zdravstva, njegove efikasnosti te utječe na povećanje skrbi o zdravstvenom stanju, produktivnosti i funkcionalne sposobnosti svoje populacije. Podaci o umrlima, pogotovo podaci koji se odnose na uzroke smrti, temelj su za donošenje važnih odluka u korist zdravstvenog standarda, odnosno poboljšanja zdravstvene skrbi o stanovništvu. Javnozdravstvena proučavanja mortaliteta, naročito vezane uz uzroke smrti, vrednuje se i zdravstveni status populacije pojedine države Europe.

Author Biographies

Spomenka Tomek-Roksandić, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Spomenka Tomek-RoksandićCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Mirjana Lipovšćak, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Mirjana LipovšćakCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Goran Perko, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Goran PerkoCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Josip čulig, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Josip čuligCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Mate Ljubičić, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Mate LjubičićCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Marija Strnad, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Marija StrnadCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Željko Baklaić, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Željko BaklaićCentar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi