Savjetovalište za mlade (Counsel for Young)

Autor(i)

  • Marija Džepina Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Tonka čavlek Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

Akademske godine 2003./04. započelo je radom u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu Savjetovalište za mlade, u kojem sudjeluju stručnjaci različitih struka. Svrha djelovanja Savjetovališta je pružanje pomoći i podrške učenicima i studentima u rješavanje problema i poteškoća nastalih tijekom psihofizičkog rasta i razvoja i školovanja, koje otežavaju funkcioniranje u obitelji, školi i zajednici. Sve aktivnosti Savjetovališta imaju za cilj očuvanje i promicanje zdravlja te otkrivanje i pomoć djeci s rizičnim ponašanjem. U radu Savjetovališta sudjeluju dva školska liječnika, ginekolog psiholog, a po potrebi psihijatar te druge službe Zavoda (mikrobiološki laboratorij...).U početku rada za probir studenata služili su sistematski pregledi. Studenti sada dolaze samostalno, ali i na poziv roditelja, fakulteta ili obiteljskog liječnika. Rad se sastoji od pojedinačnih, u paru ili grupnih savjetovanja i to jednokratno ili višekratno, te tematskih radionica, predavanja i tribina. Koriste se principi i metode savjetovališnog rada i bihevioralno kognitivne terapije.Rad Savjetovališta financiraju Ured za zdarvstvo i socijalnu skrb grada Zagreba i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Author Biographies

Marija Džepina, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marija DžepinaZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za školsku i sveučilišnu medicinu

Tonka čavlek, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Tonka čavlekZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za školsku i sveučilišnu medicinu

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi