Utjecaj klimatskih prilika na zdravlje čovjeka (Effect of Climate Conditions on Human Health)

Autor(i)

  • Branko Brkić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

Za bolje razumijevanje biometeorološke prognoze potrebno je znati i osnovne elemente BIOKLIMATOLOGIJE, koja proučava utjecaj klime na živu prirodu. Odnos između meteoroloških pojava, klime s jedne strane i ljudskog zdravlja s druge strane naziva se medicinska bioklimatologija.Vrijeme je stvarno stanje meteoroloških elemenata i pojava u datom trenutku. Najvažniji meteorološki elementi i pojave koji uvjetuju vrijeme su : sunčevo zračenje, tlak zraka (normale iznose 760 mm žive ili 1013,3 milibara, 1kPa = 7,5 mm žive), temperatura zraka, smjer i brzina vjetra, vlaga, kiša, električno polje – ionizacija zraka, magnetska polja, a uz to i kozmičko zračenje.Klimu ili podneblje predstavlja skup vremenskih pojava (atmosferskih procesa), t.j. svih promjena u atmosferi, koji djeluju i na čovječji organizam.čađa, dim i prašina u gradovima smanjuju intenzitet sunčevog zračenja za 10 – 20 %, osobito ultraljubičasti spektar. Krute čestice pogoduju stvaranju magle, a temperatura u grada je za 1 – 2 °C viša nego na otvorenom prostoru. Zagrijavanje grada omogućuje javljanje termodinamičkih struja i stvaranja oblaka.Smog je onečišćenje zraka uslijed nagomilavanja produkata (čađi, ugljičnog dioksida, sumpornog dioksida i dr.) a koji se zbog guste magle ili slojeva hladnog zraka ne može dignuti u visinu.Ciklonu karakteriziraju vremenske prilike koje nastaju na granici hladnog i toplog zraka, kada se topli zraka uzdiže nad hladni i tako dovodi do kondenzacije i stvaranja oblaka i oborina. Poglavito se kreće od zapada na istok i praćena je padom tlaka.

Author Biography

Branko Brkić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Branko BrkićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba  

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi