Zdravstveni učinci organskih otapala na ljudski organizam (Health Effecs of Organic Solvents on Human Health)

Autor(i)

  • Davor Ražić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Mirjana Bratinčević Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Pavica Tomljenović Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ključne riječi:

organska otapala, zdravstveni učinci, mjere prevencije

Sažetak

Obrađeni su štetni učinci organskih otapala, odnosno kemijskih sredstava koja se upotrebljavaju za čišćenje kemijskih tkanina, na zdravlje djelatnika zaposlenih u kemijskim čistionicama. Od različitih kemikalija koje se upotrebljavaju, cca 85% otpada na tetracloretilen, dok preostali dio pripada drugim organskim otapalima, kap npr. alkoholima, organskim kiselinama, pojačivačima, tj. tenzidima, itd.    čiji je zdravstveni učinak tijekom ovog radnog procesa neznatan.                        Razina izloženosti organskim otapalima određuje se mjerenjem koncentracije otapala u radnoj atmosfero, tzv. ambientalnim monitoringom kod kojeg se uzorci uzimaju iz zone disanja djelatnika tijekom radnog vremena, te biolođškim monitoringom kod kojeg se određuju koncentracije otapala ili njegovih metabolita u tjelesnim tekućinama, krvi, mokraći, izdahnutom zraku, kosi i masnom tkivu. Ambientalno i biološko praćenje su metode koje se međusobno nadopunjavaju.                        Ukazuje se na akutno i kronično djelovanje organskih otapala na organizam, te ovisno o vrsti kemikalija štetno djelovanje na respiratorni sistem, mozak, periferni živčani sistem, jetru, srce, bubrege, i kožu. Pitanje uzrokovanja malignih bolesti ostaje otvoreno.                          Potrebno je znati da osobe sklone konzumiranju alkohola, te osobe koje pate od neurotskih i ostalih psihičkih bolesti, bolesti jetre i kožnih bolesti ,nisu prikladne za rad s organskim otapalima u čistionicama, te ih već kod prethodnih pregleda valja eliminirati.            

Author Biographies

Davor Ražić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Davor RažićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Mirjana Bratinčević, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Mirjana BratinčevićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Pavica Tomljenović, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Pavica TomljenovićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi