Buka okoliša – javnozdravstveni problem (Noise from the Environment – A Public Health Problem)

Autor(i)

  • Branislava Resanovic Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Marinko Vranjković Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Zdravko Orsag Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

Buka  je  svakodnevni  čimbenik  okoliša  koji  djeluje  stresogeno,  a  na  koji  čovjek  nema  sposobnostiprivikavanja.  Bukom  se  definira  svaki  neželjeni  zvuk  u  sredini  u  kojoj  ljudi  borave  i  rade,  a  koji  izazivaneugodan  osjećaj  ili  može  nepovoljno  utjecati  na  zdravlje.  Osjetljivost  na  buku  ovist  će  okarakteristikama  buke  (jakost,  ritam,  sadržaj),  individualnim  karakteristikama  izložene  osobe(stanje  organa  sluha, životna  dob,  individualna  osjetljivost  na  buku)  te  o  duljini,  vrsti  i  režimuizloženosti  (položaj  osobe  prema  izvoru  buke,  prisutnost  ili  neprisutnost  buke  u  vrijeme  odmorauzetog  za  radnog  vremena  te  u  slobodno  vrijeme).  Glavni  izvori  buke  u  vanjskom  prostoru  su  promet,građevinski  i  javni  radovi,  industrija,  rekreacija, šport  i  zabava.  U  zatvorenom  boravišnom    prostoru  izvori  buke  su  servisni  uređaji  vezani  uz  stambenu  zgradu,  kućanski  strojevi  i  buka  iz  susjedstva.  Uzadnje  vrijeme  sve  više  pažnje  se  posvećuje  buci  nižeg  intenziteta,  koja  ne  oštećuje  sluh,  ali  zatomože  izazvati  druge zdravstvene  poremećaje.Nepovoljan  utjecaj  buke  na  zdravlje  može  biti  direktan  (nagluhost  i  gluhoća)  ili  indirektan  temože  izazivati  umor,  smanjenje  radne  sposobnosti  te  ometanje  sporazumijevanja,  koncentracije,odmora  i  sna  a  tu  su  i  određene  zdravstvene  smetnje  kao  i  pogoršanje  postojećih.  Napomenuto  jekako  su  reakcije  na  buku  individualne  te  ovisno  o  razini  i  frekvenciji  buke  te  o  vremenu  izloženostimogu  biti  od  blagih  i  prolaznih  do  trajnih  oštećenja.

Author Biographies

Branislava Resanovic, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Branislava ResanovićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marinko Vranjković, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marinko VranjkovićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Zdravko Orsag, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Zdravko Orsag

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi