Redukcijske dijete među adolescentima-povezanost sa stvarnom tjelesnom masom i slikom tijela (Dieting among Adolescents - Relation between Measured Weight and Body Image)

Autor(i)

  • Nina Perković Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Zrinka Puharić Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije
  • Jelica Perasović Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Ključne riječi:

adolescenti, uhranjenost, redukcijska dijeta, slika tijela

Sažetak

Cilj: Ispitati prevalenciju provođenja redukcijskih dijeta i prehrambene stavove među adolescentima različite uhranjenosti.Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno među učenicima osmog razreda osnovnih škola Bjelovarsko-bilogorske županije. Sudjelovao je 571 učenik, 274 djevojke i 297 mladića, dob 14-15 godina. Podaci su prikupljeni anonimnom anketom o prehrambenim navikama i stavovima, provođenju redukcijskih dijeta i njihovoj slici tijela. Antropološka mjerenja (tjelesna težina i visina) su prikupljena na sistematskom pregledu te se utvrđivalo stanje uhranjenosti prema BMI.  Rezultati: Preuhranjeno ili pretilo (BMI iznad 85, odnosno 95 centile) je 21% adolescenata, 23% djevojaka i 21,2% mladića. Pothranjeno (ispod 10 centile) je 19,3% ispitanika. 17,9% djevojaka i 13,1% mladića doživljava sebe preuhranjeno u odnosu na vršnjake i 28,8% djevojaka i 18,9% mladića je u trenutku istraživanja bilo na nekoj dijeti.Prema stvarnom stanju uhranjenosti 21,2% učenika normalne uhranjenosti, 22,7% pothranjenih i 30,1% preuhranjenih učenika provodi neku od redukcijskih dijeta.Prema doživljaju tijela, dijetu provodi 21,5% učenika koji se doživljavaju normalno uhranjenima, 18,3% koji se doživljavaju mršavima i 39,7% učenika koji se vide kao pretili.Većina (68,6%) učenika smatra da su dijete nezdrave i prikuplja informacije iz časopisa (56,2%).  Zaključak: Doživljaj adolescenata o njihovom stanju uhranjenosti slabo korelira sa medicinskom dijagnozom preuhranjenosti/pothranjenosti. Prema tome, mnogi adolescenti normalne uhranjenosti provode redukcijske dijete. Istraživanje ukazuje na nezdrave prehrambene navike u ranoj adolescentnoj dobi, i među mladićima i među djevojkama te naglašava potrebu primarne prevencije poremećaja prehrane u ranoj dobi, u osnovnoj školi.

Author Biographies

Nina Perković, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Nina PerkovićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba  

Zrinka Puharić, Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Zrinka PuharićZavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije  

Jelica Perasović, Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Jelica PerasovićZavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi