Zdravstveni odgoj "HIV/AIDS" – Srednjoškolski profesori ocijenili liječnike školske medicine (Health Education on HIV/AIDS – Evaluation of School Medicine Physicians by Secondary School Teachers)

Autor(i)

  • Marija Posavec Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Neda Ferenčić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

Zdravstveni odgoj je mjera zdravstvene zaštite kojom se, putem razvijanja zdravog i mijenjanja štetnog zdravstvenog ponašanja te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim postupcima, postiže unapređenje zdravlja, sprečavanje te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti. Još je na početku 20. stoljeća veliki Andrija Š tampar promicao zdravstveni odgoj naroda kao važnu mjeru prevencije od zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti.Oblici zdravstvenog odgoja, kao i postupci, mogu biti veoma različiti, od predavanja, radionica, savjetovanja, tribina, vršnjačke edukacije, pisanih materijala, internet sadržaja. Odabir ovisni o cilju, svrsi ili sadržaju poruke ili o primaocu. Zdravstveni djelatnici iz svih područja medicine svakodnevno provode zdravstveni odgoj u svom preventivnom i kurativnom radu u ambulantama i bolničkim odjelima savjetujući pacijente. U našem sustavu zdravstva, liječnici školske medicine imaju zadaću sustavno provoditi zdravstveni odgoj učenika, studenata, roditelja i nastavnog osoblja kao dio mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladih. Prema Planu i programu mjera zdravstvene zaštite (NN 30/02) liječnici školske medicine sa medicinskim tehničarima odnosno sestrama provode u srednjim školama zdravstveno-odgojne aktivnosti kojima treba obuhvatiti, uz druge, i teme "Spolno prenosive bolesti" i "Planiranje obitelji".

Author Biographies

Marija Posavec, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marija PosavecZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za školsku i sveučilišnu medicinu

Neda Ferenčić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Neda FerenčićZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za školsku i sveučilišnu medicinu

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi