Hrana i zdravlje

Marijan Katalenić

Sažetak


Priprema se posebna tema   HČJZ  pod nazivom   « Hrana i zdravlje «. Ova tema može biti vezana i za županiju, regiju ali  i općenito za  Hrvatsku, a  osnova joj je potaknuti  znanstvenike, stručnjake , znalce i  sve koji se bave hranom da pokušaju u ponuđenim temama odabrati svoju i dati jasno i sažeto mišljenje o istom. 
Pozivamo autore da odaberu jednu ili više tema koje su navedene u prilogu ili nadopune novom te da svoje radove šalju na e-mail : katalenic@hzjz.hr  s naznakom «tema hrana i zdravlje» do 1.10.2006 godine. 
Uvjeti pisanja  prema uputama za autore, na stranicama www.hcjz.hr .

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja