Rad i zdravlje

Jadranka Mustajbegović

Sažetak


Stres na radu je specifična vrsta radnog stresa čiji je izvor u radnom okolišu. Štetna djelovanja čimbenika proizašlih iz uvjeta i načina rada obuhvaćaju brojne opasnosti, štetnosti  i napore. I dok se mehaničke, toplinske, električne opasnosti i kemijske, fizikalne, biološke štetnosti mogu izmjeriti te tako predvidjeti mogućnosti njihova nepovoljnog učinka na zdravlje zaposlenih, napore, u koje spadaju i psihički napori teško je objektivizirati (Bogadi-Šare, 2002). Stoga se napori, koji imaju ulogu pri nastanku stresa na radu, ne mogu mjeriti nego jedino procjenjivati.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja