Gravitacija bolesnika po dobi i pojedinim bolnicama Grada Zagreba - kako Zagrepčani koriste vlastite bolnice (Patient Visits According to Age and Zagreb Hospitals - How the Citizens of Zagreb Use Their Hospitals)

Autor(i)

  • Marina Polić Vižintin Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Spomenka Tomek-Roksandić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Josip čulig Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

CiljCilj rada je analizirajući gravitacije   bolesnika s obzirom na županiju prebivališta u pojedine bolničke ustanove u Gradu Zagrebu, procijeniti koliki udio bolničkih kapaciteta koriste Zagrepčani.MetodaPodaci  su uzeti iz baze hospitaliziranih bolesnika u kojoj su podaci o svim bolnički liječenim osobama u zagrebačkim bolnicama. Ovi podaci su individualni   i ispunjavaju se prilikom svake hospitalizacije za svaku pojedinu osobu. U evidentiranju morbiditeta koriste se šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB - X). Obuhvaćeni su svi bolesnici koji su koristili zdravstvenu zaštitu u 2005. godini. Svi podaci su obrađeni deskriptivno analitičkom metodom.

Author Biographies

Marina Polić Vižintin, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marina Polić VižintinZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Spomenka Tomek-Roksandić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Spomenka Tomek-RoksandićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Josip čulig, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Josip čuligZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi