Vizija i misija Gerontološkog centra - Izvaninstitucijske skrbi za starije osobe (The Vision and Mission of the Gerontology Center – Non-Institutional Care for the Elderly)

Autor(i)

  • Spomenka Tomek-Roksandić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Goran Perko Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Marija Š kes Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Diana Mihok Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Ana Puljak Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Hrvoje Radašević Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Višnja Fortuna Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Zvonimir Š ostar Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

UVOD U GERONTOLOŠ KU DATOTEKU – OSNOVU ZA  PLANIRANJE DJELATNOSTI GERONTOLOŠ KOG CENTRA  Javnozdravstvena problematika starijih ljudi nastaje prvenstveno zbog povlačenja iz radne (profesionalne aktivnosti), gubitka užih i širih socijalnih komunikacija (gubitak obiteljske i šire veze sa zajednicom u kojoj stariji čovjek živi), a što dovodi do glavnog problema u starijih ljudi, a to je osamljenost uz pojavu njihove oslabljene funkcionalne sposobnosti i poremećaja zdravstvenog stanja. Zbog toga je potrebno poglavito unaprijediti i poboljšati zaštitu zdravlja starijih ljudi koja mora biti u potpunosti dostupna i primjerena zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih ljudi. To je moguće postići primjenom Programa primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u starosti i u ranijim životnim razdobljima poglavito u sklopu cjelokupne primarne zdravstvene zaštite te specifične primarne zdravstvene zaštite za starije ljude u domovima za starije i nemoćne osobe i Gerontološkim centrima. Osnova planiranja i programiranja primjerenih Programa zaštite zdravlja starijih ljudi je utvrđivanje, praćenje, proučavanje te evaluacija zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih ljudi vođenjem Gerontološke datoteke po provedbi Registara zdravstvenih potreba starijih za svaku županiju gdje stariji ljudi žive. Jedino na taj način moguće je osigurati učinkovitost, dostupnost, primjerenost uz racionalnost korištenja te potrošnje zdravstvene i socijalne zaštite starijih.Upravo proučavanjem i evaluacijom zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijeg zagrebačkog pučanstva moguće je realno planirati koje gerontološke javnozdravstvene mjere i programe treba podupirati i financirati u svrhu provedbe i evaluacije programa zdravog aktivnog starenja pučanstva Grada Zagreba, a koje je moguće realno provoditi u sklopu Gerontoloških centara pri zagrebačkim domovima za starije i nemoćne osobe.

Author Biographies

Spomenka Tomek-Roksandić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Spomenka Tomek-RoksandićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Goran Perko, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Goran PerkoZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marija Š kes, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Marija Š kesZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Diana Mihok, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Diana MihokZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ana Puljak, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ana PuljakZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Hrvoje Radašević, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Hrvoje RadaševićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Višnja Fortuna, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Višnja FortunaZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Zvonimir Š ostar, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Zvonimir Š ostarZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi