Temporomandibularni poremećaji s aspekta javnoga zdravstva

Tomislav Badel, Josip Pandurić, Miljenko Marotti

Sažetak


Temporomandibularni poremećaji su skup funkcijskih poremećaja žvačnih mišića i čeljusnih zglobova. Glavnina njihove dijagnostike i terapije u domeni je stomatologa, iako još uvijek svi stomatolozi, a ni liječnici nisu educirani prepoznati kliničke znakove temporomandibularnih poremećaja i dijagnostiku te planirati učinkovitu i svrsishodnu terapiju.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja