Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja: Dan mentalnog zdravlja (There is No Health Without Mental Health - Mental Health Day)

Autor(i)

  • Slađana Š trkalj Ivezić Psihijatrijska bolnica Vrapč

Sažetak

Dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. 10, a prilika je da se podsjetimo    na važnost mentalnog zdravlja za cjelokupno čovječanstvo. Psihički ili mentalni poremećaji su vrlo rašireni. Procjenjuje se    da ¼ stanovnika    našeg planeta tokom svog života pati od najmanje jednog psihičkog poremećaja. U budućnosti se ako sada nešto ne poduzmemo predviđa porast oboljelih. Tako se npr. Predviđa da će 2020 depresija postati druga po redu na listi vodećih bolesti. Mentalno zdravlje je dio ukupnog zdravlja i ne može se od njega odvojiti. Mentalno zdravlje omogućava čovjeku korištenje maksimalnih kapaciteta na svoju i društvenu korist i dobrobit. Biološki, psihološki i socijalni faktori utječu    na mentalno zdravlje i mogu ga povećavati ili smanjivati. Danas znamo da su ovi faktori u interakciji ,što je važno i sa aspekta prevencije mentalnih poremećaja, planiranja liječenje i poboljšanja mentalnog zdravlja. Danas nas upravo rezultati genetskih istraživanja uče da    nema mentalnog poremećaja    bez interakcije sa okolinom u kojoj osoba živi. Loša klima odrastanja, nasilje, konfliktni odnosi u obitelji, ne podržavajuća okolina, stres na poslu, drugi stresni događaji, traume    sve to negativno djeluje na mentalno zdravlje i    doprinosi smanjenju kvalitete života. Kvaliteta života je subjektivna i objektivna. Subjektivno uključuje zadovoljstvo u životu a objektivno funkcioniranje u različitim ulogama na poslu, obitelji i društvenom životu.    Pomažući mentalno zdravlje mi povećavamo kvalitetu života ne samo pojedinca nego i cijele zajednice.    Mi danas raspolažemo sa dosta znanja o mogućnosti prevencije i liječenja mentalnih poremećaja . Nažalost ovo veliko znanje koje je na raspolaganju svima nama    ne koristimo dovoljno. Mada je poznato da ulaganjem u edukaciju postižemo velike    rezultate za mali novac, nama ta činjenica nije još posve osviještena, pa smo npr. skloniji ulagati u zgrade koje su naravno također potrebne nego u edukaciju jer eto za to ne možemo naći sredstva. Samo    primjena znanja o stresu,    kreiranju poticajne radne sredine      dovela bi do ogromnih ekonomskih ušteda cijelom društvu.

Author Biography

Slađana Š trkalj Ivezić, Psihijatrijska bolnica Vrapč

Slađana Š trkalj Ivezić  Psihijatrijska bolnica Vrapče  

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi