Kliconoštvo salmonele (The Salmonella Carrier State)

Autor(i)

  • Ljiljana Bačun-Iviček Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Vladimira Lesnikar Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ključne riječi:

salmonela, kliconoštvo, liječenje, izvor i put prijenosa infekcije

Sažetak

Salmoneloze su jedan od najčešćh uzroka bakterijskog trovanja hranom. Iako postoji više od 2200 serotipova salmonela, u Evropi pa tako i kod nas, uz manje regionalne razlike , najčešće su  izolirani serotipovi: S. Enteritidis, S.Typhimurium, S.Hadar, S. Virchov, S. Infantis i S. Newport. Salmonele uzrokuju kliničku sliku gastrnteritisa, bakteriemiju i fokalne infekcije. Za ovu je infekciju karakteristično asimptomatsko kliconoštvo koje može trajati od nekoliko dana do nekoliko mjeseci pa i duže. Prema podacima iz literature, kod oko 0,3- 0,6% osoba inficiranih „netifoidnim“ salmonelama ovo kliconoštvo može trajati i duže od godine dana. Liječenje antibioticima jedan je od čimbenika koji produžuju kliconoštvo.

Author Biographies

Ljiljana Bačun-Iviček, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Ljiljana Bačun-IvičekZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za epidemiologiju  

Vladimira Lesnikar, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Vladimira LesnikarZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za epidemiologiju  

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi