Zdravlje i okoliš - Izvješće o stanju okoliša u Gradu Zagrebu (Health and Environment - The Report of Environment Condition in the City of Zagreb)

Autor(i)

  • Gradski Zavod za prostorno uređenje Gradski Zavod za prostorno uređenje

Sažetak

Kontrola onečišćenja okoliša jedan je od ključnih doprinosa očuvanju i unapređenju zdravlja. Kad je riječ o odnosima između stanja u okolišu i zdravlja treba misliti na kakvoću zraka, kakvoću vode – osobito vode za piće, otpadnih voda i njihove dispozicije, zdravstvenu sigurnost hrane i predmeta opće uporabe, odlaganje i tretiranje krutog otpada, očuvanje zemljišta, zaštitu od buke i ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, te stanovanje. Na temelju raspoloživih znanja najčešće je moguće prepoznati štetnosti u okolišu, odnosno tvari koje su toksične ili mikrobiološki aktivne. Postojeći propisi dobra su osnova za poduzimanje i provedbu mjera nadzora u okolišu. U praćenju i kontroli onečišćenja u okolišu, ali i u promicanju i unapređivanju kakvoće medija u okolišu koji nas okružuje, te uporabi zdravih tehnologija vrlo je važna uloga službi za zdravstvenu ekologiju. U zdravstvenom sustavu javnozdravstvenu djelatnost obavlja Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba. Osim u zavodu za javno zdravstvo, praćenje i kontrola onečišćenja u okolišu prisutno je i u aktivnostima pojedinih znanstvenih i nastavnih ustanova, tijelima državne uprave (vode-površinske i podzemne), gradskim upravnim tijelima, te u pojedinim agencijama i privatnim poduzećima. Podaci o onečišćenjima u okolišu koji se rutinski prikupljaju pokazuju jesu li izmjerene razine u okvirima preporučenih i propisanih vrijednosti. Rijetko se takvi podaci upotrebljavaju u kvantificiranju mogućega biološkog značenja izmjerenih onečišćenja. I kada postoje sistematski prikupljeni podaci, odnosno statistika o pobolu i smrtnosti, ne iskorištavaju se dovoljno mogućnosti povezivanja s podacima o kakvoći okoliša.

Author Biography

Gradski Zavod za prostorno uređenje, Gradski Zavod za prostorno uređenje

Gradski Zavod za prostorno uređenje

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi