Prevalencija pušača među osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru na području Novog Zagreba (The Prevalence of Smokers in the New zagreb Catchment Population)

Autor(i)

  • Božica Ban Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Mirjana Damjanović Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba
  • Martina Lacković Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije pušenje, odnosno upotreba duhana uzrokuje oštećenje zdravlja, kao i socijalnog blagostanja, a stvara i ovisnost o duhanu. Duhanski dim sadrži preko 4 000 kemijskih sastojaka. Glavni sastojak duhana je nikotin, visokotoksični alkaloid koji djeluje na živčani sustav   u malim dozama kao stimulator, a u velikim kao depresor. Nikotin je jedan od čimbenika rizika za razvoj koronarne bolesti. Nikotinizam spada u grupu paranarkomanije, jer i kod pušača postoje karakteristike koje to potvrđuju: tolerancija prema nikotinu, te fizička, psihička i emocionalna ovisnost o nikotinu. Duhanski katran sadrži preko 50 spojeva s kancerogenim djelovanjem. Svjetska zdravstvena organizacija je ubrzo nakon objave izvještaja američke zdravstvene službe o štetnosti pušenja po zdravlje 1964. godine započela preventivne aktivnosti na području borbe protiv pušenja. 1986. godine na Svjetskoj zdravstvenoj skupštini usvaja se rezolucija pod nazivom "Pušenje ili zdravlje" pozivajući zemlje članice da razrade nacionalnu strategiju borbe protiv pušenja.

Author Biographies

Božica Ban, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Božica BanZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za epidemiologiju

Mirjana Damjanović, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Mirjana DamjanovićZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za epidemiologiju

Martina Lacković, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Martina LackovićZavod za javno zdravstvo grada ZagrebaSlužba za epidemiologiju

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi