Zaštita zdravlja starijih osoba - javnozdravstveni prioritet u Gradu Zagrebu i Hrvatskoj (Health Care for the Elderly – A Public Health Priority in the City of Zagreb and Croatia)

Autor(i)

  • Spomenka Tomek-Roksandić Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Goran Perko Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Tihomira Ivanda Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Diana Mihok Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Ana Puljak Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Hrvoje Radašević Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Sažetak

Razvoj zaštite zdravlja starijih ljudi imperativno se osniva na sociodemografskim indikatorima starenja pučanstva, koji jasno ukazuju kako hrvatsko pučanstvo ubrzano stari i čini dramatični udio od 16,64%, prema procjenama 30. lipnja 2004. godine (slika 1).Prema projekciji kretanja hrvatskog pučanstva do 2050.god. udio starijih osoba u Hrvatskoj će iznositi 26,8%, od čega će 9,7% činiti osobe starije od 80 god. Analizirajući projekciju ukupnog pučanstva Hrvatske do 2050.god. uočava se pad mlađe dobi (0-14 god.) čiji udio od 17,3% 2000.god. pada na 11,4% do 2050.god., kao i udio radne dobi (15-64 god.) sa 66,4% na 61,8%. (slika 2).

Author Biographies

Spomenka Tomek-Roksandić, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju ZZJZGZReferentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba  

Goran Perko, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju ZZJZGZReferentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba  

Tihomira Ivanda, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju ZZJZGZReferentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba  

Diana Mihok, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju ZZJZGZReferentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba  

Ana Puljak, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju ZZJZGZReferentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba  

Hrvoje Radašević, Centar za gerontologiju ZZJZGZ Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju ZZJZGZReferentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba  

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi