Početak Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke (Beginning of the National Cancer Breast Screening Programe)

Autor(i)

  • Marija Strnad Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Sažetak

Već godinama čekamo na početak nacionalnog programa prevencije i ranog otkrivanja raka, pa konačno možemo biti zadovoljni jer je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pokrenulo «Nacionalni program prevencije i ranog otkrivanja raka dojke » za sve žene u dobi 50-69 godina, mamografijom svake druge godine. Organizacija programa je povjerena zavodima za javno zdravstvo. Svaki zavod je imenovao koordinatora za svoju županiju, odnosno za Grad Zagreb.  

Author Biography

Marija Strnad, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Marija StrnadHrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi