Od urednice broja (Editorial)

Autor(i)

  • Vanja Tešić Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Sažetak

Kao doprinos obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se 10. listopada 2006. godine obilježava već petnaestu godinu zaredom, u ovom broju pokrenuli smo temu mentalno zdravlje. Pokrenuli smo je da nas podsjeti na našu odgovornost u kreiranju zdravog društva, da slogan «nema zdravlja bez mentalnog zdravlja » ne ostane samo slogan, da riječi zapisane u dokumentu Vlade RH: Plan zdravstvene zaštite RH koje prevenciju, rano otkrivanje, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju duševnih bolesti definiraju kao potrebu stanovništva od posebnog interesa za Hrvatsku pretvorimo u akciju, da nas podsjeti da se naše nade za budućnost temelje na stvaranju ozračja u kojem će se razvijati zdrave, kreativne ličnosti koje vjeruju u dostojanstvo, slobodu, ljubav, solidarnost i međuovisnost ljudi.

Author Biography

Vanja Tešić, Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Vanja TešićZavod za javno zdravstvo grada Zagreba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Uvodnik