Kako prevesti izraz “evidence based medicine”? "Medicina utemeljena na dokazima" ili … (Possible translations of the expression “evidence based medicine”)

Berislav Skupnjak

Sažetak


Objavom  dolje navedenog pisma želja nam je potaknuti raspravu o načinu prijevoda izraza "evidence based medicine".

Štovana prof. Kern,

U broj 3 Hrvatskoj časopisa za javno zdravstvo pročitao sam Vaš članak: "Zdravstvo digitalnog doba".

Osim sadržaja sa kojim se inače slažem, naišao sam na nešto što me ponukalo da Vam se obratim i ovim dopisom.

U potpunosti sam suglasan (jer i to je predmet mog dilemskog razmišljanja) da se sve češće koristi izraz "evidence based medicine".

Međutim, nije u redu to doslovce prevađati, u smislu da se tu misli na neke "dokaze". Poradi toga mi se čini da je Vaša sugestija o tome da govorimo o "znanstvenoj činjenici" odlična.  Jedino preostaje razmišljati kako tu sintagmu dovesti u standardni stručno-znanstveni riječnik.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja