Uspostava Fonda za prevenciju bolesti i promociju zdravlja (Establishing a Disease Prevention and Health Promotion Fund)

Marijan Erceg, Andrea Babić-Erceg

Sažetak


Zdravlje je  temeljni društveni resurs i preduvjet održivog  razvoja. Ono je rezultanta složenog međudjelovanja brojnih odrednica, od bioloških značajki pojedinca, značajki okoliša u kojem živi, sve do značajki socijalne okoline.

Svjetska zdravstvena organizacija zagovara promociju zdravlja kao inovativnu, suvremenu strategiju kojom se pojedinac i zajednica nastoje osnažiti i osposobiti za kontrolu odrednica svoga zdravlja. Svaka odluka koja se donosi, na svim razinama, utječe i ima posljedice po zdravlje. Optimiziranjem učinka javnih politika na zdravlje, investira se u zdravlje. To se postiže uključivanjem pitanja zdravlja u javnu politiku na području zdravstva, školstva, znanosti, komunalnog sustava (stanovanje), poljoprivrede, transporta, turizma, financija, te političkim procesom donošenja odluka o ostvarivanju nužnih promjena u zakonodavstvu, financijama, organizaciji i obrazovanju.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja