Program rada – prof.dr.sc. Slobodan Lang – kandidat za Direktora ŠNZ

Slobodan Lang

Sažetak


Šaljem Vam svoju prijavu na natječaj za direktora Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar», objavljen 3. travnja, a zaključen 5. svibnja 2006. godine.

Uz samu prijavu prinosim i pismo upućeno gđi. Dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

I ovdje želim vrlo snažno istaknuti praktičnog razvijanja Hrvatske kao socijalne države. Oko Škole narodnog zdravlja, treba okupiti i druge visoko školske ustanove, kao, studij za socijalni rad, rehabilitaciju, medicinske sestre i sveučilišne postdiplomske studije (ljudska prava), organizacijski i programski odmah a u perspektivi i prostorno. Treba formirati hrvatski akademski centar socijalnog mišljenja, što je neophodne za razvoj cijele Hrvatske.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja