Prehrambene navike, stavovi i znanja o pravilnoj prehrani pučanstva na području Splitsko-dalmatinske županije (Dietary habits, attitudes and knowledge of the proper population diet in the Splitsko Dalmatinska County)

A. Kaić-Rak

Sažetak


Tradicionalna prehrana stanovnika ovog područja temelji se na potrošnji namirnica biljnog porijekla, odnosno obilježena je značajnom konzumacijom povrća i salata, leguminoza, raznolikog voća uključujući citruse, te proizvode od žitarica. Njihova prehrana sadrži malo crvenog mesa, ali je bogata ribom i plodovima mora. Vrlo je važna potrošnja maslinovog ulja. Umjerena je potrošnja peradi i jaja, te mlijeka i naročito fermentiranih mliječnih prerađevina. Nažalost, ovim istraživanjem utvrđeno je da se te prehrambene navike polagano mijenjaju. Smanjuje se potrošnja pojedinih namirnica kao što je maslinovog ulje, a raste potrošnja tzv. crvenog mesa. Način pripreme hrane sve češće odražava karakteristike kontinentalne prehrane s akcentom na moderne životne navike (fast food). Na temelju ocjene sadašnje prehrane pučanstva u Hrvatskoj potrebno je razmotriti mogućnosti poboljšanja i unapređenja prehrane te promovirati tradicionalnu mediteransku prehranu kao prototip zdrave prehrane

Ključne riječi


mediteranska prehrana, prehrambene navike, zdravlje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja