CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću - Brodsko-posavska županija – aktivnosti i podaci

Tamara Poljičanin

Sažetak


Šećerna bolest jedan je od najznačajnijih javnozdravstvenih problema razvijenih zemalja s uzlaznim trendom u broju oboljelih u cijelom svijetu. Procjenjuje se da u Republici Hrvatskoj oko 300 000 osoba ima šećernu bolest. Ona je i jedan od 10 vodećih uzroka smrti i vrlo značajan rizični čimbenik u razvoju kardiovaskularnih bolesti, onesposobljenja i invaliditeta. 
      Važan sastavni dio javnozdravstvenih aktivnosti u borbi sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj je i osnivanje nacionalnog registra - CroDiab registar osoba sa šećernom bolešću. Prijava bolesnika u CroDiab postaje zakonski obavezna 2005. godine za sve liječnike uključivanjem u plan obaveznih statističkih istraživanja u Republici Hrvatskoj (Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH; NN 28/05, 58/05, 04/06) odlukom Vlade i Sabora RH. CroDiab je osmišljen i realiziran kao sveobuhvatan sustav koji omogućava kako prikupljanje  podataka na svim razinama zdravstvene zaštite tako i njihovu integraciju, obradu i analizu.

Ključne riječi


registar; elektronski medicinski zapis; kvaliteta zdravstvene zaštite; šećerna bolest; javnozdravstvena informatika; CroDiab – registar osoba sa šećernom bolešću; Brodsko-posavska županija – aktivnosti i podaci

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja