Pravo pacijenta na istinu i odluku (The patient right to truth and deciding)

Đula Rušinović-Sunara

Sažetak


Sveobuhvatna skrb za oboljele od bubrežnih bolesti uključuje i odnos prema bolesniku, te ostvarenje kvalitetne komunikacije. 
Kako se radi o kroničnim bolesnicima, ovaj odnos uključuje i komunikaciju s obitelji bolesnika.  
Komunikacija uključuje pojam odnosa između strana koje komuniciraju. 
Odnosi uključuju i sve civilizacijske i kulturološke oznake društva, ili društava, u kojima jedinke žive, ili su živjele kroz razna razdoblja života. 
Tako je i odnos prema svakom bolesniku obilježen i širim sociološkim prilikama i karakteristikama. Stoga je od bitnog značaja za razumijevanje pojma prava pacijenata definirati i sociološke prilike koje karakteriziraju odnose u dotičnom društvu. 
Odnos pacijenata i zdravstvenog osoblja posebno je bremenit sociološkim oznakama, jer ima neposredan učinak i na odnos prema bolesti, a time i na odnos prema liječenju te posljedično i na sam ishod liječenja. Za taj je odnos vrlo značajno kakvo je općenito stanje u društvu u pogledu prepoznavanja ljudskih prava, kakve međuljudske odnose zajednica gaji, kakvi su odnosi između spolova, kako se odnosi prema pojedinim grupacijama u zajednici, a posebice prema onima koji imaju posebne potrebe. 

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja