Liječništvo u Hrvatskoj danas u svjetlu Štamparove ideologije

Josip Buljan

Sažetak


Iako bi četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj trebala osiguravati dovoljan broj liječnika za potrebe hrvatskog zdravstva, broj liječnika s položenim državnim ispitom i licencom smanjuje se svake godine na zavodima za zapošljavanje; broj kandidata na prijemnim ispitima na medicinskim fakultetima također je sve manji. Generacije liječnika koji su poslije Drugog svjetskog rata u velikom broju upisivali studij na medicinskim fakultetima već su umirovljene. U Liječničkim novinama iz broja u broj mogu se pronaći upozoravajući glasovi o nedostatku liječnika u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina, na Danima primarne zaštite u Labinu, predstavnica Slovenske liječničke komore poziva hrvatske liječnike da dođu raditi u Sloveniju. Potrebe Slovenije su oko 300 liječnika, a materijalno nagrađivanje rada, kojem je i Štampar pridavao važnost, puno izdašnije nego u Hrvatskoj. Čeka li Hrvatsku imigracija liječnika iz bivših jugoslavenskih republika?

Ključne riječi


liječništvo; Andrija Štampar; principi; narodno zdravlje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja