Spolne i krvlju prenosive bolesti u Županiji splitsko-dalmatinskoj u razdoblju od 1994. do 2004. godine

Pero Rizvan

Sažetak


Rad prikazuje kretanje spolnih i krvlju prenosivih bolesti u razdoblju 1994. do 2004. na području Županije splitsko-dalmatinske. Podaci se odnose na bolesti koje su se dužne prijaviti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. HIV nije u ovoj skupini i obrađen je zasebno od strane drugog autora.
U radu je korištena deskriptivna epidemiološka metoda, a izvor podataka su prijave zaraznih bolesti. 
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti obvezuje na prijavljivanje sljedeće bolesti: sifilis, gonoreja, klamidija i ostale spolno prenosive bolesti, virusna žutica i nosilaštvo HBsAg. Pod prijavama virusnih žutica analizirano je radi li se o hepatitisu B, hepatitisu C ili kroničnom nosilaštvu HCV.
U razdoblju od 1994. do 2004. godine prijavljeno je 1227 bolesnika koji su oboljeli od ovih bolesti (Tablica 1). Najveći broj njih 53,1% je bolesnika od hepatitisa C, a zatim  27,9% od hepatitisa B. Nije prijavljen niti jedan bolesnik od klamidije i ostalih spolno prenosivih bolesti (šankroid, granuloma inguinale, trihomonijaza, anogenitalni herpes).   
Analiza prosječne stope pobola za razdoblje od 1994. do 2004. godine u odnosu na razdoblje od 2000. do 2004. godine jasno otkriva pad prijavljenih novooboljelih za sve bolesti u razdoblju posljednjih pet godina osim za hepatitis C koji je u porastu (Tablica 2). Najizraženiji pad je u pobolu hepatitisa B. (Graf 1).  

Ključne riječi


spolne i krvlju prenosive bolesti, Splitsko-dalmatinska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja