Odjel za kemijsko ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe (Department for Chemical Analysis of Foods and Consumer Goods)

Jadranka Marušić

Sažetak


Odjel je osnovan 1929 godine kao Kemijski Odjel tadašnjeg Higijenskog Zavoda. Početkom devedesetih godina počinje izuzetan razvoj Odjela - prostorom, opremom i kadrovima. Danas upošljava 14 djelatnika - osam VSS ( 1 specijalistkinja sanitarne kemije i pet magistara znanosti), šest djelatnika SSS 
            Rad odjela organiziran je kroz četiri Odsjeka i to:
          - Odsjek za određivanje hranjive vrijednosti hrane
          - Odsjek za određivanje toksičnih metala i metaloida u hrani i predmetima opće uporabe
          - Odsjek za određivanje organskih zagađivala u hrani
          - Odsjek za određivanje aditiva u hrani
           Na Odjelu se provodi kontrola zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, kontrola kvalitete hrane i unapređenje prehrane stanovništva. Koriste se sofisticirani laboratorijski uređaji kao atomski apsorpcijski spektrometri,plinski i tekućinski kromatorgafi i UV/VIS spektrofotometri.Parametri ispitivanja su: toksični metali i nemetali,pesticidi,mikotoksini,antibiotici,pah-ovi, pcb,histamin,gluten i velika skupina aditiva. Osim toga, značajna djelatnost Odjela je i kontrola kvalitete prehrane u ustanovama za predškolski odgoj,školskim ustanovama,studentskim centrima, domovima za stare i nemoćne osobe, kao i prehrana djelatnih osoba.
            Uzorke dostavljaju inspekcijske službe sa domaćeg tržišta i uvoza, proizvođači i korisnici.

Ključne riječi


hrana,predmeti opće uporabe

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja