Razgovor sa gosp. županom Antom Sanaderom o javnozdravstvenoj djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije

Ankica Smoljanović

Sažetak


Javno zdravstvo prati, proučava i ocjenjuje zdravstveno stanje definiranog područja i daje prijedloge za njegovo unapređenje.

Shodno odlukama mjerodavnih vlasti sudjeluje u provedbi i nadzoru  mjera i ocjenjuje njihovu učinkovitost.

Sukladno saznanjima predlaže izmjene i dopune planova i programa mjera zaštite.

To opće načelo na različite načine primjenjuje se u pojedinim područjima Europe.

U suvremenim zemljama razvijene demokracije, sukladno zakonima o ljudskim pravima i slobodama, javno zdravstvo je obvezno osigurati pravovremeno izvještavanje  javnosti, sveobuhvatnost i svedostupnost zdravstvene zaštite, kontinuirano sudjelovati u promicanju zdravlja, zdravstvenom odgoju, promjeni nepoželjnog stila života, a posebnu potporu davati ugroženim skupinama (stari-nemoćni, trudnice/trudnoće, djeca, invalidi, nezaposleni, neosigurani i dr).

Javno zdravstvo mora poznavati stanje u svojoj zemlji, osigurati međunarodnu izmjenu informacija o kretanjima iz svoga područja odgovornosti i mjerodavnosti, procijeniti mogućnost utjecaja nepovoljnih zbivanja iz svijeta na svom području, te predložiti vlastima najučinkovitije mjere zaštite.

Iz iznijetog nesporno je da je djelatnost javnog zdravstva od vitalnog državnog interesa, zbog čega mu razvijene zemlje daju poseban značaj. Praktički se to očituje npr. u obliku financiranja javnog zdravstva – pretežito ili u potpunosti iz državnog proračuna, minimalno ili ništa iz blagajni zdravstvenog osiguranja.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja