Prehrambene strategije za školsku djecu

Nevenka Meandžija

Sažetak


Odgovarajuća prehrana sve je više prepoznata kao preduvjet za obrazovna postignuća i sveukupni razvoj školske djece. Velik broj djece pohađa školu, veći nego ikada do sada u ljudskoj povijesti. Ipak, nedavna istraživanja pokazuju da je u zemljama u razvoju velik broj školske djece pogođen bolestima i lošom prehranom, što kompromitira njihovo učenje. U svijetu je oko 300 milijuna kronično neishranjene djece, oko 170 milijuna ne prima školski obrok. Dvoje od troje djece koja ne pohađaju školu u svijetu su djevojčice. Sve se više prepoznaje koliko glad utječe na upisivanje djece u školu, pohađanje, sposobnost koncentracije i školski uspjeh.

Ključne riječi


prehrana; edukacija; škola; adolescenti

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja