Å trajk lijeÄnika u Hrvatskoj 2003 - pregled po danima Å¡trajka

Borna Cafuk

Sažetak


DAN PRIJE – 14. sijeÄnja

Od Å¡trajka upozorenja hrvatskih lijeÄnika 27. lipnja 2002. proÅ¡lo je gotovo toÄno pola godine. Ministarstvo zdravstva i Vlada Republike Hrvatske u meÄ‘uvremenu nisu uvažili zahtjeve Hrvatskog lijeÄniÄkog sindikata za primjerenom osnovnom plaćom lijeÄnika (za lijeÄnika dvije prosjeÄne plaće, a za lijeÄnika specijalista dvije i pol prosjeÄne plaće isplaćene u RH), primjerenom cijenom glavarine u primarnoj zdravstvenoj zaÅ¡titi, zaÅ¡titom steÄenih prava i potpisivanjem strukovnoga kolektivnog ugovora.

Ministar zdravstva dr. Andro VlahuÅ¡ić izjavljuje da je HLS najavio neobiÄan Å¡trajk za vrijeme kojeg će se raditi, te da neće Å¡trajkati viÅ¡e od osam posto lijeÄnika u bolnicama. Ministru nije jasno zaÅ¡to lijeÄnici namjeravaju Å¡trajkati budući da im je u Kolektivnom ugovoru ponuÄ‘ena zaÅ¡tita nezaposlenih, financiranje obvezne edukacije, dodaci na uvjete rada, te nagraÄ‘ivanje prema rezultatima rada, mogućnost dopunskog rada i sudjelovanje u zaradi zdravstvene ustanove na tržiÅ¡tu. Na lijeÄniÄke se zahtjeve ne može pristati jer bi se time naruÅ¡io Äitav sustav plaća.

            U HTV-ovoj emisiji «Forum» VlahuÅ¡ić izjavljuje da je jasno zaÅ¡to predsjednik HLS-a dr. Ivica Babić istiÄe da je bilo bolje u vrijeme HDZ-a kada je u sustavu zdravstva bilo Äetiri milijarde kuna manje. Vidi se, veli ministar, za Å¡to se Babić i lijeÄnici bore, te poziva graÄ‘ane da otiÄ‘u u bolnice na sve pretrage i preglede, jer  Å¡trajkat će, tvrdi, samo osam posto lijeÄnika.


Ključne riječi


liječnici, štrajk, kolektivni ugovor

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja