Kakvoća mora na plažama Istarske županije od 1996. – 2004. godine

Sonja Diković, Željko Stipić, Ljiljana Dravec

Sažetak


Geografski položaj i klimatološki uvjeti Istarske županije, s razvedenom obalom duljine od 469,5 km i značajnom površinom obalnog mora (20% veća od kopnenog dijela - 3581 km2), orijentiraju Istru u razvoj turističke djelatnosti vezane uz more, pri čemu je vrlo važno praćenje kakvoće mora na plažama. 
Kakvoća mora na plažama na području Istarske županije prati se kontinuirano od 1988. godine. Prvenstveni cilj je zaštita zdravlja kupača, a rezultati ispitivanja koriste se i u definiranju prioritetnih sanacijskih programa i zaštite priobalja, posebno u dijelu kanalizacijskih sustava preko kojih se otpadne vode ispuštaju u more.
Od 1988. godine do 2004. godine broj točaka na kojima se pratila sanitarna kakvoća mora mjenjao se obzirom na namjenu i promjene koje su se događale u prostoru.
Provedba Programa, kao i raniji poslovi vezani uz praćenje kakvoće mora na plažama povjereni su Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, koji putem Službe zdravstvene ekologije, Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša provedi uzorkovanje na svim definiranim točkama, obavlja analize i rezultate proslijeđuje Inspekciji zaštite okoliša, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije, Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske - Područnoj jedinici za zaštitu mora i priobalja u Rijeci, te svim zainteresiranim subjektima.
Od lipnja 1999. godine rezultati ispitivanja mora na plažama dostupni su na internet stranicama Istarske županije - www.istra.com/more i Zavoda www.zzjziz.hr i to na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku.
Osim pojedinačnih rezultata, koji se ažuriraju svakih 15 dana tijekom turističke sezone, posjetiteljima internet stranica je na raspolaganju i godišnje izvješće u kojem su prikazani zbirni rezultati svake pojedinačne mjerne točke.

Ključne riječi


sanitarna kakvoća mora, plaža, mjerna točka, vizualni pregled, fizikalno kemijski pokazatelji, bakteriološko onečišćenje, zakonodavstvo.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja