Ispitivanje vode za piće prema Programu Istarske županije u 2004. godini

Aleksandar Stojanović, Željko Stipić

Sažetak


Monitoring vode za piće je podijeljen na 3 dijela: ispitivanje vode za piće iz vodoopskrbne mreže, zatim iz vodosprema te na izvorištima nakon izlaza iz postrojenja.
U svim uzorcima radilo se isključivo o kondicioniranoj vodi za piće (nakon prerade).
Ispitivanje vode za piće na području Grada Pule obavljeno je prema posebnom monitoringu (Program javnozdravstvenih mjera Grada Pule).
Voda za piće analizirana je parametrima za dezinficirane vode, analizom “A” prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Narodne novine” br. 46/94) i Pravilnikom o izmjenama i dopuna Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Narodne novine” br. 49/97). Dodatno su ispitivani produkti dezinfekcije na vodoopskrbnoj mreži, te mineralna ulja, aluminij, željezo, mangan, kadmij, krom, nikal i olovo na izlazima iz postrojenja.
Učestalost uzorkovanja usklađena je sa sezonskim količinama isporučene vode za piće (manje zimi, a više u ljetnoj sezoni).
Rezultati ispitivanja vode za piće koji nisu zadovoljavali zahtjeve Pravilnika redovito su dostavljani upravnom tijelu nadležnom za zdravstveni nadzor nad vodom za piće – Sanitarnoj ispekciji.
Na web stranicama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dostupni su podaci o uzorkovanjima na svim lokacijama vodoopskrbne mreže prema Programu Istarske županije i Programu javnozdravstvenih mjera grada Pule.

Ključne riječi


voda za piće, monitoring, vodovodna mreža, vodospreme, izlazi iz postrojenja

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja