Dijabetička udruga Istarske županije Pula, u borbi za kvalitetan život i smanjenje rizika od razvoja kroničnih komplikacija oboljelih od šećerne bolesti

Marija Radojčić

Sažetak


Dijabetička udruga Istarske Županije osnovana je 27.11.1997. godine, kao pravni sljednik Društva za zaštitu od dijabetesa Pula, koje je djelovalo u bivšoj općini Pula, od 20.10.1970.godine, odnosno 35. godina.
Udruga je dragovoljna socijalno humanitarna organizacija, kojoj je cilj unapređivanje zdravstvene i socijalne zaštite osoba oboljelih od šećerne bolesti, s posebnim naglaskom na djecu i mlade tj. :
– sprječavanje i rano otkrivanje šećerne bolesti i 
– sprječavanje razvoja komplikacija šećerne bolesti.
Udruga djeluje na području Istarske Županije i to po podružnicama Puli,
Rovinju, Poreču, Umagu, Buzetu, Pazinu i Labinu, i skrbi za cca 7000 oboljelih od šećerne bolesti.
 

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja