Zbrinjavanje medicinskog otpada u Općoj bolnici Pula

Svetlana Lukež, Ljiljana Dravec

Sažetak


U procesu bolničkog liječenja u Općoj bolnici Pula nastaje godišnje približno 40 tona opasnog medicinskog otpada, 4 tone ostalog opasnog otpada te 3000 m3 komunalnog ili njemu sličnog otpada. U cilju minimiziranja negativnih učinaka na okoliš uspostavljen je sustav gospodarenja otpadom u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske. Sustav je započeo s detaljnom analizom proizvedenih količina otpada i njegovoj tipologiji po organizacijskim jedinicama. Temeljem navedenoga izrađen je detaljan Plan zbrinjavanja medicinskog otpada i Plan gospodarenja otpadom s točno definiranim nositeljima aktivnosti i rokovima. U sklopu navedenih planova značajno mjesto zauzima stalna edukacija i kontrola osoblja koje radi u procesima gdje nastaje opasni otpad. Mjerila za uspješnost edukacije su kontinuitet težine tjedno prikupljene količine infektivnog i potencijalno infektivnog otpada te broj ozljeda na radu koje su vezane uz proces zbrinjavanja medicinskog otpada.

Ključne riječi


opasni otpad, plan zbrinjavanja, edukacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja