«Divlja odlagališta» na području Istarske županije

Bruno Kostelić, Ljiljana Dravec

Sažetak


Postojanje divljih deponija, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi i nedostatak infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom, predstavlja i iznimno veliku opasnost za okoliša i to prvenstveno zbog potencijalnog izvora onečišćenja tla, voda, mora, a za Istru, posebno podzemnih voda. Naime, gotovo 70% površine Istre nalazi se na krškoj podlozi koja je vodopropusna i sa niskim stupnjem samopročišćavanja i time iznimno osjetljiva na sve oblike onečišćenja. Na ilegalnim odlagalištima u principu se odlaže otpad iz domaćinstava ali i značajne količine građevinskog i drugog inertnog ali i opasnog otpada. Stoga su divlja odlagališta rane u krajobrazu i mogući izvori zaraza te "krivci" za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima. 
Svjedoci smo činjenice da divljih odlagališta ima diljem Istre, međutim, točni podaci o njihovim lokacijama, broju, vrsti i količini otpada koji se na njima odlaže, nisu bili poznati.

 


Ključne riječi


otpad, divlja odlagališta, popis ilegalnih odlagališta, plan sanacije

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja