Specifičnosti rada patronažne sestre s Romima

Božica Zubec, Natalija Pavlenić

Sažetak


Sažetak

Sukladno odredbama Nacionalnog programa za Rome, patronažne sestre Doma zdravlja Sisak obavljaju aktivnosti u cilju poboljšanja zdravlja i zdravstvene zaštite romske populacije, kao što je rano otkrivanje povišenih vrijednosti šećera u krvi i krvnog tlaka kod odraslih osoba te utvrđivanja stanja uhranjenosti djece. Akcije se provode u dva romska naselja na području Grada Siska, Capraške Poljane i Palanjek.

U članku 14. Ustava Republike Hrvatske jamči se jednakost: „Svaki čovjek i građanin u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom i drugom uvjerenju, nacionalnom i socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.“

Premda se postojećim Nacionalnim programom za Rome želi na sustavan način pomoći u poboljšanju uvjeta življenja te se nastoji osigurati ravnopravnost pripadnika romske nacionalne manjine s ostalim građanima Republike Hrvatske, postoji opravdanost za dodatnim aktivnostima u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite Roma, i poboljšanje ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu Roma

 


Ključne riječi


KLJUČNE RIJEČI: patronažna sestra, poboljšanje zdravlja, romska populacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja