Mikrobiološka dijagnostika u Hrvatskoj

Gordana Minarić-Galinović, Željko Baklaić

Sažetak


Kategorizacija mikrobioloških laboratorija i zakonske obaveze
Mikrobiološka djelatnost u Republici Hrvatskoj obavlja se u mikrobiološkim laboratorijima koji su podijeljeni na bolničke, izvanbolničke, specijalne i referentne mikrobiološke laboratorije (Prijedlog kategorizacije mikrobioloških laboratorija, Izvršni odbor Hrvatskog društva za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Hrvatskog liječničkog zbora, od 5. rujna 2000. godine), kako slijedi.
I. BOLNIČKI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJI
A) opći bolnički laboratorij koji mora biti organizacijski dio svake opće bolnice. 
B) visokodiferentni bolnički laboratorij koji mora biti organizacijski dio svih kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica. 
II. IZVANBOLNIČKI MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJI
A) javnozdravstveni laboratoriji u sklopu svih zavoda za javno zdravstvo.
B) privatni laboratoriji 
III. SPECIJALNI LABORATORIJI 
Specijalni laboratoriji obrađuju samo posebnu mikrobiološku problematiku na visokodiferentnoj razini (virusološki, parazitološki, mikološki, bakteriološki, mikobakteriološki). Nalaze se u sklopu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ili drugih zavoda za javno zdravstvo ili nekih specijalnih odnosno općih bolnica. 
IV. REFERENTNI LABORATORIJI
Referentni laboratoriji se nalaze u sklopu referentnih centara ili su sami referentni centri. 
Specijalni i referentni mikrobiološki laboratoriji mogu biti u sklopu bolnice ili zavoda za javno zdravstvo.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja