Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju:predstavljanje projekta

Josipa Barišić, Martina Ferić-Šlehan, Valentina Kranželić-Tavra

Sažetak


U radu se predstavlja projekt «Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju», glavni istraživač prof. dr. sc. Josipa Bašić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministrastva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Istarske županije. Projekt se vodi u dva povezana dijela: istraživački dio i dio jačanja zajednice za organizaciju prevencije poremećaja u ponašanju. Provodi se na 4 šira lokaliteta u Istraskoj županiji (Labinština – Labin, Kršan, Sv, Nedelja; Pazinština – Pazin, Tinjan, Sv, Petar u Šumi; Poreština – Poreč, Višnjan, Vrsar; Puljština – Pula, Medulin, Svetvinčenat). Cilj projekta je implementirati model prevencije poremećaja u ponašanju - na razini svake pojedine lokalne zajednice kao i na razini Istraske županije – koji će na osnovi stvorene Regionalne koalicije za prevenciju, procjene potreba, procjene resursa i postavljanja prioriteta pružiti zajednicama mogućnost da usmjere svoje preventivne strategije.

Ključne riječi


djeca i mladi, promocija pozitivnog razvoja, rizični i zaštitni čimbenici,prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja, lokalna zajednica

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja