Organizacija, obrazovanje i kompetencije patronažnih medicinskih sestara

Mara Županić

Sažetak


Rad medicinskih sestara u zajednici tradicionalno se poglavito svodio na pružanje zdravstvene zaštite i/ili njege bolesnika ili zdravih pojedinaca u njihovim obiteljima, te u  domovima zdravlja, i domovima za zbrinjavanje starih i nemoćnih ljudi.

Suprotno  tradicionalnom sestrinstvu, javno zdravstvena zaštita medicinske sestre sve više usmjerava na rad u zajednici kao cjelini i na rad sa grupama ljudi. To ne znači da se smanjuje značenje rada sa pojedincima i njihovim obiteljima, nego da se medicinske sestre sve više uključuju u procjenu potreba ljudi glede zdravstvene njege  u kući i potpore članovima obitelji i prijateljima u razvijanju vještina i znanja, kako bi se mogli sami zaštititi i pružiti pomoć ugroženima. Potreba za osposobljavanjem visoko obrazovane medicinske sestre ima svoja uporišta u različitim područjima rada poglavito na primarnoj razini.

Opći globalni uvjeti ubrzano se mijenjaju, a to traži osjetljivost za stalno uočavanje novih zdravstvenih rizika. Nestaju neke klasične bolesti (dobrim dijelom zbog javnozdravstvnih mjera kao što je cijepljenje), a javljaju se nove bolesti i ponovno prijete pandemije zaraznih bolesti, nasilja, raste broj nemoćnih i kronično bolesnih, invalida, deprimiranih i osamljenih, a zdravstvena zaštita postaje sve skuplja.

Danas, prema podacima  u registru Hrvatske komore medicinskih sestra ukupno ima  oko 32 000 medicinskih sestara, dok na razini primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj radi oko 12 000 medicinskih sestara različite razine obrazovanja. U zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske u patronažnoj djelatnosti zaposlene su  877 medicinske sestre. (773 sa višim i visokim obrazovanjem i 104 srednjim obrazovanjem).(1) Prema standardima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje patronažne sestre skrbe na određenom području, za 5.100 stanovnika.

Naziv patronažne sestre ima izvor u latinskoj riječi patronus, što znači zaštitnica, pokroviteljica, zagovornica, odvjetnica, braniteljica. U engleskom jeziku za tu se djelatnost koristi izraz health visitor tj. zdravstveni posjetilac, odnosno zdravstveni djelatnik koji obavlja mjere zdravstvene zaštite u domu korisnika.

Medicinske sestre u patronažnoj djelatnosti u svojoj profesionalnoj praksi na najdosljedniji način prihvaćaju načela i filozofiju zdravstvene politike suvremenog sestinstva  i unutar sestrinstva ta politika ima u njoj najjače uporište.

 


Ključne riječi


organizacija patronažne djelatnosti , obrazovanje, kompetencije, patronažna medicinska sestra.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja