Reforma zdravstva: Pilot projekt u Koprivničko-križevačkoj županiji

Vesna Mađarić

Sažetak


Ovo je izvješće o pilot projektu reforme zdravstva u Koprivničko-križevačkoj županiji upućeno Ministarstvu zdravstva u studenom 2005. Ono sadrži osnovne elemente o postojećem stanju, preporukama te ono što je učinjeno do danas. 

Na temelju demografskih podataka u Kc-Kž županiji, (znatan dio populacije stanovništva je iznad 60 god., najveći broj hospitalizacija je u starosne dobi > 65 god.), kliničkih i epidemioloških podataka (uzrok mortaliteta u 60 % slučajeva su kardiovaskularne bolesti, neoplazme u 20 % i povrede u prometnim  nesrećama u 6%), došlo se do zaključaka i preporuka: broj prijema u bolnicu vezano uz kronične bolesti 3x je veći nego u Europi, sustav plaćanja usluga stimulira neefikasnost i predugo zadržavanje, klinička praksa nije u skladu sa “EBM” i prijem u bolnicu nije organiziran, hitna stanja su loše trijažirana i kasni se sa adekvatnom terapijom.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja