Poster 17. - Predstavljaju li IGRA testovi napredak u prevenciji tuberkuloze?

Ljiljana Žmak, Mihaela Obrovac, Ivan Pavić, Iva Hojsak, Dorian Tješić Drinković, Jasna Čepin Bogović, Vera Katalinić Janković

Sažetak


Tuberkuloza je i nadalje jedan od glavnih javnozdravstvenih problema u cijelom svijetu. Nakon kontakta s bacilom tuberkuloze, djeca imaju povećani rizik za razvoj bolesti te je zbog toga važno djecu testirati ukoliko postoji sumnja na infekciju. Do prije nekoliko godina jedini način testiranja kontakata na izloženost bacilu tuberkuloze bio je kožni PPD test koji ima iznimno nisku osjetljivost i specifičnost. Napredak u probiru kontakata učinjen je uvođenjem IGRA (od engl. Interferon gamma release assay) testova, kod kojih je osjetljivost i specifičnost bolja nego kod kožnog testa.

Osnovni cilj ovoga rada bio je procijeniti dijagnostičku vrijednost ex vivo određivanja koncentracije IFN-γ u djece s pojačanom reakcijom nakon redovnog PPD testiranja. U istraživanje je uključeno 120 BCG-irane djece koji su prilikom redovitog PPD testiranja bili hiperreaktori. Od ukupnog broja testiranih samo je 15 (12,5%) djece imalo pozitivan IGRA test, dok je čak 105 (87,5%) imalo negativan. Nije bilo statistički značajne razlike u veličini PPD probe između skupina (21,5 mm u IGRA+, 20,9 mm u IGRA- skupini, p=0,458). Postojala je razlika u skupinama u odnosu na koncentraciju IFN-g nakon stimulacije s antigenima specifičnim za M. tuberculosis, dok nije bilo razlike kako u bazičnoj koncentraciji IFN-g tako i u koncentraciji IFN-g nakon stimulacije mitogenom. Prije bi sva djeca PPD hiperreaktori bila uključena u dijagnostički algoritam za dokaz tuberkuloze, te bi velikom broju bila prepisana preventivna terapija izonijazidom kroz više mjeseci. Međutim, dodatnim IGRA testiranjem pokazali smo kako je samo manji broj ove djece zaista i bio u kontaktu s bacilom tuberkuloze. Gotovo 90% djece koja su prije bila podvrgnuta dijagnostičkim i terapijskim postupcima ovim je novim testom isključeno iz daljnje obrade. Zaključno, uključivanje IGRA testiranja u djece kod koje se sumnja na infekciju s bacilom tuberkuloze pridonosi boljem odabiru pacijenata kojima je potrebna obrada i profilaksa.


Ključne riječi


tuberkuloza, IGRA test

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja