Poster 24. - Preventivne dijagnostičke pretrage – skrining na oštećenje sluha

Jasenka Broz Frajtag

Sažetak


Cilj: Oštećenje sluha najranije se može otkriti u novorođenačkoj dobi. Smatra se da se na 1000 djece rađa jedno do dvoje djece s oštećenjem sluha, dok je oštećenje sluha u rizične djece oko 30-50 puta češće nego u općoj populaciji. Ispitivanje sluha omogućuje ranu dijagnostiku oštećenja i slušnu rehabilitaciju najkasnije u dobi od 6 mjeseci.

Metode: U Hrvatskoj se uspješno provodi neonatalni skrining ranog otkrivanja oštećenja sluha. Prvi stupanj probira provode medicinske sestre u rodilištima metodom automatskog bilježenja evocirane otoakustičke emisije (A-OAE). Drugi stupanj u pozitivne djece provodi se unutar prvih mjesec dana života ili automatskim bilježenjem evociranih potencijala moždanog debla (A-ABR) u sekundarnom centru koji provode audiolozi i medicinske sestre (Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata u Zagrebu). U slučaju i dalje pozitivnog nalaza, slijedi audiološka obrada. Kod djece starije od 3 godine ili odraslih osoba provodi se kompletno audiološko ispitivanje sluha; tonalnom audiometrijom, timpanometrijom ili govornom audiometrijom. Kod djece i odraslih osoba koja imaju oštećenje sluha situacija može biti poboljšana slušnim pomagalima i/ili kohlearnim implantatom ili medicinskim tretmanom (ukoliko je moguće), a rehabilitacija može biti značajno poboljšana za većinu osoba s oštećenjem sluha.

Rezultati: Prema dosadašnjim rezultatima na našoj Klinici, uzroci oštećenja sluha su hipoksija, različite infekcije, genetske predispozicije, malformacije, dijabetes, CVI. U preventivnom smislu važno je razlikovati pojmove rano i pravodobno otkrivanje oštećenja sluha. Kasno otkrivanje oštećenja sluha ima dugotrajne posljedice i iziskuje puno veći napor stručnjaka i pacijenta u postizanju i dosegu rezultata odgovarajuće provedene slušne rehabilitacije koju provode logopedi na našoj Klinici. Stoga je potrebna aktivna uloga zdravstvenih radnika u prepoznavanju oštećenja prije negoli posljedice oštećenja postanu vidljive.


Ključne riječi


oštećenje sluha, skrining sluha, audiometrija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja