Evaluacija provođenja trudničkih tečajeva tijekom 2000-2012.god.

Mara Županić, Vesna Turuk, Dubravka Ćurik, Ljerka Bertić

Sažetak


Djelatnost patronažne službe odnosno zaposlenih medicinskih sestara u toj djelatnosti je primarno preventivno edukativna i informativna, sa zadaćom prikupljanja potrebnih podataka, otkrivanja i zbrinjavanja bolesnih, nemoćnih i socijalno ugroženih stanovnika te zadaćom očuvanja, unapređenja i zaštite zdravlja ostalih. Začeci patronažne djelatnosti kod nas počinju 1921. godine, kad je osnovana prva Škola za sestre pomoćnice, koje su radile monovalentnu patronažu u tadašnjim dispanzerima za tuberkulozu i dojenčad. 1930. godine osniva se Središte za socijalno higijenski rad u Zagrebu, a od 1933. godine sestre preuzimaju ulogu prvih socijalnih radnika. Od 1935. godine provode i odgojni rad putem „Tečajeva za majku i dijete“, što znači da patronažna djelatnost u Hrvatskoj i hrvatskom sestrinstvu ima dugu tradiciju brige za majku i dijete.

Danas su dužnosti patronažne sestre definirane uvjetima ugovaranja PZZ s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZJ), gdje se u članku 32. između ostaloga decidirano navodi da je patronažna sestra obvezna utvrditi zdravstveni i socijalni status svih obitelji na svom području i pružiti profesionalnu skrb sukladnu stečenim kompetencijama trudnici i majki nakon poroda (babinjači), novorođenčetu, malom djetetu i ostalim definiranim skupinama.

Prema podacima HZZJZ (2009. godine) u Hrvatskoj se rodilo 44.577 djece. Patronažnih posjeta novorođenčetu (u prvom mjesecu ) bilo je 174.201, odnosno u prosjeku 3,9 posjeta, i 78.728 posjeta dojenčetu, odnosno 1,8 posjeta po djetetu.(9)


Ključne riječi


patronažna djelatnost, priprema za porod, trudnički tečaj

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja