Promjene u organizaciji primarne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije od 1994. – 2003. i njihov utjecaj na kvalitetu zdravstvene zaštite i zdravlje stanovništva

Irena Stipešević Rakamarić

Sažetak


Reforma zdravstva u RH je započela 1991. donošenjem  novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim su otvorena vrata privatizaciji primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te se pacijentima zajamčilo pravo na izbor osobnog liječnika u PZZ. Time se nastojalo povećati dostupnost ZZ na primarnoj razini, ali i povećati konkurentnost pruženih usluga i po kvaliteti i po opsegu. Namjera je bila dio tereta zdravstvene skrbi prenijeti sa sekundarne razine na primarnu uz dodatnu edukaciju liječnika opće prakse uvođenjem specijalizacije iz Obiteljske medicine i jačanjem modela «obiteljskog liječnika». To je trebalo biti praćeno smanjenjem korištenja usluga u specijalističko-konzilijarnoj ZZ i stacionarnog oblika liječenja.

Ključne riječi


primarna zdravstvena zaštita; kvaliteta; Varaždinska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja