Zdravstveno stanje stanovništva u gradu Zagrebu

Marcel Leppee

Sažetak


Cilj rada je prikazati zdravstveno stanje stanovništva u Hrvatskoj, demografske značajke, najznačajnije uzroke pobola i pomora te organizaciju i rad zdravstvene zaštite. Zagreb pokazuje, a što je odlika i cijele države, značajke procesa demografske tranzicije s povećanjem udjela starijeg stanovništva i negativnim prirodnim prirastom. U pobolu i smrtnosti prevladavaju kronične nezarazne bolesti koje su najčešće vezane uz nezdrave životne navike. Organizacija zdravstvene službe osigurava dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima grada Zagreba, kao i stanovništvu Zagrebačke županije koja nema dovoljno zdravstvenih kapaciteta. Postojeći javnozdravstveni prioriteti mogu se rješavati jedino međusobnom suradnjom zdravstva s drugim segmentima društva. U radu se daje pregled organizacije i rada zdravstvene djelatnosti u gradu Zagrebu.

Ključne riječi


zdravstveno stanje, Zagreb

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja