Zdravstveno stanje stanovništva u gradu Zagrebu

Autor(i)

  • Marcel Leppee Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Ključne riječi:

zdravstveno stanje, Zagreb

Sažetak

Cilj rada je prikazati zdravstveno stanje stanovništva u Hrvatskoj, demografske značajke, najznačajnije uzroke pobola i pomora te organizaciju i rad zdravstvene zaštite. Zagreb pokazuje, a što je odlika i cijele države, značajke procesa demografske tranzicije s povećanjem udjela starijeg stanovništva i negativnim prirodnim prirastom. U pobolu i smrtnosti prevladavaju kronične nezarazne bolesti koje su najčešće vezane uz nezdrave životne navike. Organizacija zdravstvene službe osigurava dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima grada Zagreba, kao i stanovništvu Zagrebačke županije koja nema dovoljno zdravstvenih kapaciteta. Postojeći javnozdravstveni prioriteti mogu se rješavati jedino međusobnom suradnjom zdravstva s drugim segmentima društva. U radu se daje pregled organizacije i rada zdravstvene djelatnosti u gradu Zagrebu.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi