Zašto medicinske sestre pomažu drugim ljudima?

Marina Sibiljan, Ivana Bule, Lorenco Glavinić, Joško Sindik

Sažetak


Predmet ovoga  rada  je  utvrditi  zašto  medicinske sestre pomažu  drugima. Zanimanje  medicinske sestre nosi  specifičnosti, s obzirom na karakteristike posla profesionalnog  pomagača ljudima. Cilj  nam  je  bio  utvrditi  postoje  li  razlike u  razlozima pomaganja drugima  u  odnosu  na  mjesto studiranja (gradove  Dubrovnik  i  Zagreb), te s obzirom na  kronološku dob, spol, bračno stanje, radni  staž  ispitanika. Ispitali smo uzorke izvanrednih studenata studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koristeći upitnik „Zašto pomažemo drugima“ koji se sastoji od pet pitanja višestrukog izbora. Rezultati  istraživanja su pokazali da ne postoje statistički značajne razlike  u  odnosu na različite aspekte pomaganja ljudima niti u jednoj od ispitivanih nezavisnih varijabli (mjesto studiranja, kronološka dob, spol, bračno stanje, radni  staž  ispitanika).


Ključne riječi


medicinske sestre; pomaganje; razlike; studenti sestrinstva

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja