Metamemorija kod medicinskih sestara i tehničara

Marijana Ljepava, Ruža Čolaković, Marija Putica, Joško Sindik

Sažetak


Metamemorija je znanje ili spoznaja o vlastitom pamćenju i strategijama koje nam mogu pomoći da bolje pamtimo. Ciljevi istraživanja bio je utvrditi razlike u izraženosti metamemorije kod medicinskih sestara i tehničara u odnosu na varijable: mjesto studiranja, dob, radni staž, bračno stanje. Ispitali smo uzorak od 40 ispitanika studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, uz korištenje upitnika metamemorije. Utvrdili smo da ne postoje razlike u izraženosti metamemorije kod medicinskih sestara i tehničara prema mjestu studiranja (Zagreb i Dubrovnik), uz iznimku jedne tvrdnje. Nema razlika među mlađim i starijim ispitanicima, kao ni među ispitanicima s kraćim i dužim radnim stažem. Nema razlike u izraženosti metamemorije u odnosu na bračno stanje.


Ključne riječi


bračno stanje, dob, pamćenje, razlike, staž, zdravstvo

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja