Zdravstvo kao proračunski korisnik - Zavodi za javno zdravstvo u sustavu proračunskih korisnika

Autor(i)

  • Branko Belamarić

Sažetak

Iako je Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94.) bio u primjeni od 1. siječnja 1995. godine, tek Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 119/01.) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 119/01.) zdravstvene ustanove su svrstane u proračunske korisnike te su postale obvezne voditi poslovne knjige prema propisima koji vrijede za proračunske korisnike s početkom primjene od 1.siječnja 2002. godine, iako status proračunskih korisnika nije bio jasno definiran.

Downloads

Objavljeno

2005-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi